Náchodská 868/28, Praha 9 – Horní Počernice 800 172 832
Doplňky
Doplňkové pohřební služby
Oznámení
Smuteční písemnosti
Vozy
Vozový park
Objednávka
Objednávat pohřební služby můžete osobně při návštěvě naší provozovny.

Pohřební služby Praha 9, Počernice

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách Smuteční služby.

Narození – smrt…?
Všem je nám souzeno projít
tou branou dvojí tajemnou.


Pohřební služba - kompletní servis spojený s úmrtím: převozy zesnulých po ČR, kremační obřady i pohřby do země, rozptyly a uložení uren, věnce, kytice, smuteční a hřbitovní doplňky, tisk smutečních oznámení.

Doplňky

Zajistíme kompletní pohřební služby spojené s úmrtím. Uspokojíme i velmi náročného zákazníka - veškeré služby provádíme v několika cenových kategoriích. Smuteční hostinu naše pohřební služba nezajišťuje.Smuteční služby – Horní Počernice je rodinná firma, kterou v roce 1991 založili František a Eva Červenkovi (tuto činnost vykonávali již od roku 1973) pod Komunálním podnikem.Po jejich úmrtí postupně firmu převzaly dcery a vnoučata. Jde nám především o to poskytovat pohřební služby komplexně na vysoké profesionální úrovni s lidským a citlivým přístupem. Umožnit pozůstalým důstojně se rozloučit dle svých představ a možností.

Naším cílem je spokojený zákazník. Na té nejvyšší úrovni provádíme:

 • rozloučení v obřadních síních, kaplích a kostelech
 • smuteční oznámení během sjednání vč. fotografie
 • zajistíme řečníka, faráře
 • zajistíme hudbu živou i reprodukovanou
 • zajistíme vykopání hrobu nebo otevření hrobky
 • zařídíme úmrtní list
 • uložení uren a rozptyly na hřbitovech hl.m. Prahy
 • po telefonické dohodě lze objednat pohřeb i mimo pracovní dobu
 • rozptyly na všech rozptylových loučkách v Praze včetně okrajových hřbitovů v Horních Počernicích, Dolních Počernicích, Kyjích a Uhříněvsi

Naše služby

Co pro Vás můžeme udělat

 • Převozy zesnulých po celé ČR
 • Smuteční kytice a věnce
 • Uložení uren
 • Církevní rozloučení v kostele
 • Kremační obřady, pohřby do země
 • Rozptyly na loučkách

Smuteční služby

Naším hlavním cílem je spokojený zákazník.

Postup při úmrtí doma

Při úmrtí doma je třeba zavolat záchrannou službu /linka 155/, aby koroner vystavil List o prohlídce zesnulého. V případě, že nařídí pitvu, přivolá Pohřební službu a ta zesnulého odveze na příslušnou soudní patologii. Pokud pitva nařízena není, rodina si může přivolat Pohřební službu, dle svého uvážení a ta převeze zesnulého do svého chladícího zařízení.
Pozůstalí pak mohou zařídit pohřeb.

Převoz provede naše nepřetržitá služba, kterou můžete přivolat na bezplatné lince: 800 172 832.

Pokud zemřelého odvezla jiná Pohřební služba, než kterou jste si přáli, není Vaší povinností sjedat pohřeb u ní. Záleží pouze na Vašem rozhodnutí, kterou Pohřební službu si zvolíte, aby vypravila pohřeb.

Postup při úmrtí v nemocnici

O úmrtí v nemocnici nebo sociálním zařízení Vás bude informovat personál tohoto zařízení a též zajistí převoz zemřelého na příslušnou patologii či smluvního chladícího zařízení. Veškeré informace, kopii Listu o prohlídce zesnulého /tj. Potvrzení o úmrtí/ a věci po zesnulém Vám vydá příslušný personál. Vy si vyberete Pohřební službu a můžete zařídit pohřeb.

Ukázky smuteční vazby

Prohlédněte si naši květinovou výzdobu pro zesnulého

Naše služby